Politica de confidenţialitate - New Vision Optica

Politică de Confidenţialitate

Prezenta Politică de Confidenţialitate conţine informaţii privind prelucrarea de către NEW VISION OPTICA  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Societate cu răspundere limitată) cu sediul în Opole strada Głogowska 39, 45-315 Opole, înscrisă în registrul întreprinzătorilor de către Tribunalul Districtual din Opole, Divizia Comercială VIII a Registrului Naţional al Instanţelor sub Numărul de Înregistrare al Curţii Naţionale sub numărul KRS 0000702558, REGON: 368486144, CUI: 7543160332 (numit în continuare Administratorul) datelor cu caracter personal al persoanelor care vizitează sau accesează site-ul HTTP://NVOPTICA.COM (numit în continuare Site sau Pagina).

Administratorul acordă o atenţie deosebită celor mai înalte standarde de servicii cu Clienţii, inclusiv de a asigura securitatea şi protecţia confidenţialităţii acestora, precum şi de a proteja datele cu caracter personal. Având în vedere cele sus-menţionate, Administratorul pune la dispoziţie prezenta Politică de Confidenţialitate, astfel încât fiecare Client şi Utilizator al site-ului HTTP://NVOPTICA.COM să cunoască în ce domeniu vor fi prelucrate datele sale cu caracter personal.

Subliniem că depunem diligenţa cuvenită pentru ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, în special în conformitate cu regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (numit în continuare „RGPD”).

Având în vedere cele sus-menţionate vă informăm că:

 

1. ADMINISTRAREA DATELOR

Prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe legalitatea, fiabilitatea şi transparenţa informaţiilor. Datele sunt colectate de către Administratorul de date într-un scop stabilit, clar şi justificat, iar domeniul de utilizare al datelor este limitat doar la datele necesare pentru atingerea acestui obiectiv. Administratorul de date depune toate eforturile pentru a asigura cel mai înalt grad de securitate şi protecţie al datelor cu caracter personal prelucrate de către acesta. Indicarea datelor se efectuează în mod voluntar. Fiecare dintre dumneavoastră are dreptul de a vizualiza şi de a verifica datele sale cu caracter personal, de a le actualiza, precum şi de a depune solicitarea de ştergere a datelor.

Datele cu caracter personal sunt colectate de către noi în mod direct de la dumneavoastră, sau de la entităţile cu care colaborăm în temeiul acordului dumneavoastră sau cu scopul de a realiza contractul / de a presta serviciile menţionate la alin. 3 pct. 6 de mai jos.

 

2. ADMINISTRATORUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Administratorul datelor cu caracter personal este: NEW VISION OPTICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Societate cu răspundere limitată) cu sediul în Opole strada Krapkowicka 21, 45-760 Opole, înscrisă în registrul întreprinzătorilor de către Tribunalul Districtual din Opole, Divizia Comercială VIII a Registrului Naţional al Instanţelor sub Numărul de Înregistrare al Curţii Naţionale sub numărul KRS 0000702558, REGON: 368486144, CUI: 7543160332.

În ceea ce priveşte drepturile dumneavoastră în calitate de persoane ale căror date sunt vizate (respectiv persoanele ale căror date sunt vizate), precum şi cu referinţă la prevederile obligatorii ale legii, în special regulamentul al Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), numit în continuare RGPD, legea poloneză privind protecţia datelor cu caracter personal (numită în continuare Legea) şi a altor prevederi legale corespunzătoare privind protecţia datelor cu caracter personal ne angajăm să asigurăm protecţia şi confidenţialitatea tuturor datelor cu caracter personal pe care ni le puneţi la dispoziţie. Toţi angajaţii noştri au fost instruiţi în mod corespunzător în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, iar societatea noastră, în calitate de Administrator al datelor cu caracter personal a implementat noi măsuri de protecţie, precum şi mijloace tehnice şi organizatorice pentru a asigura cel mai înalt grad de protecţie a datelor cu caracter personal. Am implementat procedurile corespunzătoare şi regulile de prelucrare a datelor cu caracter personal în conformitate cu RGPD, astfel încât prelucrarea datelor cu caracter personal să se desfăşoare în conformitate cu legea şi în mod corect, iar dumneavoastră, în calitate de persoane ale căror date sunt vizate să vă puteţi exercita toate drepturile. Pe lângă acestea în cazul în care este necesar colaborăm cu organul de reglementare pe teritoriul Republicii Polonia, respectiv Preşedintele Oficiului de Protecţie a Datelor Personale (numit în continuare POPDP).   

Toate întrebările, solicitările şi plângerile privind prelucrarea datelor cu caracter personal din societatea noastră (Administratorul de date cu caracter personal), numite în continuare Aplicările trebuie transmise prin poştă electronică la adresa de e-mail: marketing@nvoptica.com sau în scris la adresa Administratorului de date cu caracter personal.

Aplicările trebuie să conţină în mod expres:

datele persoanei sau persoanelor la care face referire solicitarea,

evenimentul la care face referire solicitarea,

solicitările depuse şi temeiul juridic al acestora,

modalitatea dorită de soluţionare a problemei.

3. TIPUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ŞI SCOPURILE DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Site-ul nostru colectează următoarele date cu caracter personal:

adresa e-mail – colectăm adresa dumneavoastră de e-mail pentru a crea Contul,

pentru a soluţiona solicitările prin intermediul formularului de contact, precum şi pentru a comunica prin intermediul mesajelor e-mail, sau prin convorbiri telefonice.

În ceea ce priveşte utilizarea Siteului de internet pot fi prelucrate unele date adiţionale, în special: adresa IP, numele domeniului, tipul de browser, durata de accesare sau tipul de sistem de operare, precum şi datele de navigare, inclusiv informaţiile privind linkurile şi adresele de referinţă pe care vă hotărâţi să faceţi clic sau alte activităţi pe care le efectuaţi pe Site-ul nostru.

În ceea ce priveşte utilizarea Site-ului datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi colectate de prin:        

transmiterea unei întrebări prin intermediul formularului de contact,

comunicare prin intermediul mesajelor e-mail.

în cazul Antreprenorilor acest domeniu poate fi extins cu: numele firmei antreprenorului, numărul societăţii, alte numere de identificare ale antreprenorului.

Indicarea datelor sus-menţionate este voluntară, dar indispensabilă pentru crearea Contului.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri:

realizarea corectă a contractului sau întreprinderea de acţiuni la cerere înainte de încheierea contractului, inclusiv pentru a răspunde la întrebările adresare, de ex. prin intermediul formularului de contact (art. 6 alin. 1 lit. b RGPD),

îndeplinirea obligaţiei legale la care este supus Administratorul (vezi: art. 6 alin. 1 pct. c RGPD),

eventual stabilirea, investigarea sau pentru a ne proteja împotriva litigiilor, drept interese justificate ale administratorului de date (vezi art. 6 alin. 1 lit. f RGPD),

utilizarea corectă a serviciului de formular de contact/autentificare amplasată pe site-ul de internet cu scopul de a realiza contractul prestat prin intermediul internetului (art. 6 alin. 1 lit. b RGPD – necesitatea de realizare a contractului de prestare a serviciului de formular de contat),

abonarea şi primirea de informaţii privind serviciile şi funcţionalităţile acestora disponibile pe Site, cu scopul de realizare a contractului al cărui obiect îl constituie serviciul prestat pe internet. Temeiul juridic – acordul persoanei ale căror date sunt vizate cu scopul de a realiza contractul (art. 6 alin. 1 lit. a RGPD, precum şi art. 10 din legea 18.07.2002 – privind prestarea de servicii prin mijloace electronice, precum şi art. 172 din legea din 16.07.2004 – Legea telecomunicaţiilor);

abonarea şi primirea buletinului electronic de informaţii (respectiv Newsletterul), pentru a asigura realizarea contractului al cărui obiect îl constituie serviciul prestat prin mijloace electronice. Temeiul juridic – acordul persoanei ale cărei date sunt vizate pentru prestarea serviciului de Newsletter (art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD, acordul persoanei ale cărei date sunt vizate pentru realizarea contractului de prestare de serviciu Newsletter; precum şi art. 10 din legea din data de 18.07.2002 – privind prestarea de servicii prin mijloace electronice, precum şi art. 172 din legea 16.07.2004 – Legea telecomunicaţiilor);

Administratorul poate colecta şi datele de navigare de la utilizatorii Site-ului, inclusiv informaţiile privind link-urile şi adresele de referinţă pe care vă hotărâţi să faceţi clic sau alte activităţi pe care le efectuaţi pe Site-ul nostru, care constau în facilitarea de utilizare a serviciilor electronice, precum şi îmbunătăţirea funcţionalităţii acestora (art. 6 alin. 1 lit. f RGDP, interes justificat),

facilitarea utilizării serviciilor electronice şi îmbunătăţirea funcţionalităţii acestor servicii, respectiv în baza interesului justificat al Administratorului (art. 6 alin. 1 lit. f RGPD),

Datele dumneavoastre cu caracter personal sunt prelucrate de către Administrator cu scopul de a presta serviciile în beneficiul dumneavoastră (respectiv persoanei ale căror date sunt vizate) şi oferite de către Site. În conformitate cu principiul de minimizare prelucrăm doar aceste categorii de date cu caracter personal, care sunt recunoscute drept indispensabile pentru realizarea scopurilor menţionate în fraza anterioară.

Sursele datelor cu caracter personal prelucrate de către Administratorul de date cu caracter personal sunt persoanele ale căror date sunt vizate.

Pe durata completării formularului de autentificare pe site, utilizatorul indică cel puţin: adresa e-mail, numărul de telefon.

4. FIŞIERELE COOKIES ŞI PROFILARE.

Site-ul nostru foloseşte tehnologia de fişiere cookies, pentru a ajusta funcţionalitatea acestuia la necesităţile individuale ale dumneavoastră. Puteţi să vă exprimaţi acordul pentru salvarea datelor şi a informaţiilor introduse, pentru a asigura utilizarea ulterioară a acestora pe durata vizitelor ulterioare pe site fără necesitatea de a le introduce din nou. Proprietarii altor site-uri nu vor avea acces la aceste date şi informaţii. În cazul în care nu sunteţi de acord cu personalizarea site-ului puteţi opri fişierele cookies în browserele pe care le folosiţi.

Fiecare persoană care foloseşte Site-ul poate decide dacă şi cum doreşte să utilizeze serviciile noastre şi să ne pună la dispoziţie datele sale şi informaţiile în domeniul indicat, în conformitate cu prezenta Politică de confidenţialitate.

Magazin pentru opticieni